SERVICII

SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII


Intocmire documentatie „SSM”, ceruta de Legea Securitatii si Sanatatii in Munca - LEGEA 319/2006. Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR / SITUATII DE URGENTA

Intocmire documentatie „PSI- SU”, ceruta de Normele Generale de aparare impotriva incendiilor - LEGEA 307/2006 si ordinul 163/2007. Instructiuni proprii privind prevenirea si stingerea incendiilor si gestionarea situatiilor de Urgenta,

INSTRUCTAJE - SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII


Instruirea salariaţilor la angajare si periodic in domeniul secutitatii muncii prin instructaje, cursuri, aplicaţii, exerciţii practice în funcţie de tipurile de risc specifice.

INSTRUCTAJE - PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR / SITUATII DE URGENTA

Instruirea salariaţilor la angajare si periodic in domeniul situaţiilor de urgenţă prin instructaje şi prin cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.